The Human Safety Net

Digital Volunteering

#THSNinAction

Imajući u vidu trenutnu situaciju, nevladinim organizacijama i njihovim korisnicima potrebna je naša podrška više nego ikad. The Human Safety Net je tu da pokaže da ostajemo uz njih i u ovim teškim momentima.

Nevladine ogranizacije su svuda u svetu primorane da zaustave svoje aktivnosti. To duboko utiče na njihovu organizaciju, ali i na ljude kojima pomažu i koji sada ne mogu dobiti podršku koja im je potrebna. Ova situacija dovodi u opasnost njihov dosadašnji posao i mi smo tu da pomognemo.

Razvijena je nova vrsta volontiranja sa nevladinim organizacijama. Njen cilj je da održi odnos i aktivnosti sa porodicama i pomogne nevladinim organizacijama da prevaziđu ove izazovne trenutke.

Pridružite nam se u #THSNinAction

Snimi video za Porodice

Snimi videoza za Porodice

  • Pokaži kako da se napravi nešto kreativno
  • Pokaži neku edukativnu aktivnost

Za kvalitetno ispunjeno vreme sa roditeljima i njihovom decom